W WĘGROWSKIM OŚRODKU KULTURY BĘDZIE WINDA

Wczytuję mapę...

Data/Czas
13-07-2020 - 30-12-2020 -

Lokalizacja
Wok Węgrów

Kategoria
Aktualności


W Węgrowskim Ośrodku Kultury będzie winda dla niepełnosprawnych

 

Zarząd województwa przyznał ponad 139 tys. zł dofinansowania na dostosowanie obiektu WOK w Węgrowie do potrzeb osób niepełnosprawnych. To środki z PFRON przekazane na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w tym prace budowlane w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. W podpisaniu umów wzięły udział członkinie  zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pani Elżbieta Lanc i Pani Janina Ewa Orzełowska oraz dyrektor Węgrowskiego Ośrodka Kultury – Katarzyna Zabadała. W uroczystości podpisania umowy uczestniczył również Burmistrz Miasta Węgrowa Pan Paweł Marchela oraz Zastępca Burmistrza Miasta Węgrowa Pani Halina Ulińska. Z ramienia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej gościliśmy Panią Rzecznik Prasową Hannę Maliszewską oraz Panią Monikę Książek – inspektora biura promocji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

W maju tego roku radni województwa mazowieckiego podzielili środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu w kwocie 17 mln zł na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wśród nich są wsparcie działalności zakładów aktywności zawodowe, roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością oraz dotacje na inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe. Na zmiany w obiektach służących osobom z niepełnosprawnościami radni przeznaczyli ponad 7,5 mln zł.

 

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 18 z nich. Dofinansowanie otrzyma 12 projektów – wśród nich projekt z Węgrowa:

 

„Rozbudowa i przebudowa budynku o windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami”

 

Wydarzenia kulturalne prowadzone w Węgrowskim Ośrodku Kultury to również inicjatywy z obszaru rehabilitacji społecznej. Są one ukierunkowane zarówno na pobudzanie aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych, jak i kształtowanie u innych postaw i zachowań sprzyjających integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

 

Na budowę szybu i montaż windy zewnętrznej Węgrowski Ośrodek Kultury otrzymał ponad 139 tys. zł. Inwestycja ułatwi zarówno dostęp do budynku – wejście do windy z poziomu chodnika, jak i komunikację pomiędzy kondygnacjami. Zakres robót budowlanych obejmuje roboty ziemne, wykonanie szybu windowego, roboty adaptacyjne w budynku, zasilanie elektryczne, dostawę i montaż windy. Będzie to elektryczny dźwig osobowy o udźwigu 630 kg, z kabiną 140 cm x 140 cm, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Wkład własny w kwocie ponad 139 tys. zł zapewniło Miasto Węgrów.

Łączny koszt rozbudowy ośrodka kultury o windę to kwota ponad 270 tys. zł.