Dodano: 9 miesięcy temu

Powszechny Spis…

Share the post „Powszechny Spis Rolny 2020” Facebook Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania? Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników. Formularz spisowy Powszechnego Spisu […]

Dodano: 9 miesięcy temu

Aktywny Senior …

Share the post „Aktywny Senior z Pasją” Facebook Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Węgrowskie Koło Ligi Kobiet w Węgrowie na Mocy Uchwały Nr 575/128/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej działającego w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otrzymało dofinansowanie w kwocie 48 520 zł na realizacją zadania publicznego pn. „Aktywny Senior z pasją”, w ramach którego Seniorzy będą mogli rozwijać swoje talenty podczas różnorodnych warsztatów oraz uczestniczyć […]