Aktywny Senior z Pasją

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Węgrowskie Koło Ligi Kobiet w Węgrowie na Mocy Uchwały Nr 575/128/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej działającego w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otrzymało dofinansowanie w kwocie 48 520 zł na realizacją zadania publicznego pn. „Aktywny Senior z pasją”, w ramach którego Seniorzy będą mogli rozwijać swoje talenty podczas różnorodnych warsztatów oraz uczestniczyć w spotkaniach tematycznych. Gratulujemy!!!!