Sekcje

Opis sekcji w WOK WĘGRÓW

 

FORTEPIAN nauka gry na fortepianie dla dzieci i młodzieży odbywająca się w formie zajęć indywidualnych. Lekcje mają zadanie utrwalić informacje z wiedzy muzycznej w formie teoretycznej, ale w szczególności praktycznej, a także rozwój emocjonalny młodych ludzi. Elementem wspólnym jest kształcenie słuchu. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów – muzyków. Odbywają się od poniedziałku do soboty.

Instruktorzy – Bernadeta Adamczyk

                                  Maja Rumocka

                                  Jakub Plas

                                  Sylwester Drużba


GITARA zajęcia dla młodzieży, prowadzone przez instrumentalistę mają zadanie wprowadzać ucznia w świat muzyki gitarowej, pojęć technicznych, improwizacji i tworzenia, odkrywania zapisów nutowych, rozumienia brzmienia. Zajęcia są prowadzone indywidualnie.


PLASTYKA – zajęcia rozwijające kreatywność dzieci, młodzieży oraz dorosłych, wyobrażeń przedstawianych przez instruktora zagadnień i ich własnej interpretacji. Prowadzone są w formie zbiorowej.

Instruktor – Sylwia Kowieska


ZAJĘCIA PLASTYCZNO – RYTMICZNE – zintegrowane zajęcia plastyczne z elementami rytmiki, wspólne przygotowywanie okolicznościowych popisów. Lekcje są prowadzone osobno, bądź wspólnie. Przewidziane są dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Plastyka – Sylwia Kowieska

Rytmika – Katarzyna Zaliwska

                              


CHÓR – zespół stworzony dla chętnych poznawania wokalistyki chóralnej zarówno sakralnej jak i świeckiej, wdrażania podstawowej wiedzy z zakresu chóralistyki, śpiewu wielogłosowego.

Instruktor – Jakub Plas


ZAJĘCIA WOKALNE – formacja dla dzieci i młodzieży chcących poznawać tajniki emisji głosu, oscylująca w wokalistyce rozrywkowej. Zajęcia indywidualne i zespołowe, prowadzone przez wokalistę – klasyka.

Instruktor – Natalia Kordecka – Kolo


AVOCADO formacja taneczno – akrobatyczna rozwijająca umiejętności taneczne i gimnastyczne młodzieży. Hip – hop, Jazz, akrobatyka – to zakres działalności zespołu odnoszącego sukcesy na arenie międzynarodowej oraz krajowej.

Hip – Hop – Hubert Krasnodębski

Jazz – Anna Wielogórska


TEATR AMATORSKI jak nazwa wskazuje jest to forma teatru dla osób nie związanych zawodowo ze światem filmu, kina czy teatru. Dla osób chcących sprawdzić swe umiejętności na scenie teatralnej, zmierzyć się z publicznością, poczuć buzująca adrenalinę i stres sceniczny.

Instruktor – Sebastian Gontarz


TEATR AMATORSKI DLA DZIECI forma zajęć aktorskich prezentująca rozmaite umiejętności przekazywania tekstu, obycia z językiem scenicznym. Dla dzieci w wieku 9 – 13 lat.

Instruktor – Sebastian Gontarz


MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA zespół muzyczny instrumentów dętych drewnianych i blaszanych  zajmujący się prezentowaniem muzycznych form aranżowanych dla tego typu formacji dętych. Orkiestra uświetnia swoimi popisami uroczystości patriotyczne, sakralne oraz imprezy okolicznościowe organizowane przez WOK i inne placówki powiatu węgrowskiego.

Kapelmistrz – Tomasz Gronowski


ZESPÓŁ LUDOWY „WĘGROWIANIE” – to powstały w 1997 roku zespół ludowy promujący ludowe tradycje regionu w postaci dokonań wokalnych, ludowych, folkowych pieśni, songów, frywolnych utworów, pastorałek, kolęd. W ramach działalności zespołu odbywają się inscenizacje obchodów kolędniczych, zapustnych oraz widowiska obrzędowe.

Instruktor – Sebastian Kaniuk

                         


DZIECIĘCY ZESPÓŁ LUDOWY forma zespołu dla dzieci zajmującego się nauką tańca ludowego, regionalnego, często związanego z lokalnym regionem.

Instruktor – Katarzyna Zaliwska

                 


KLUB SENIORA „MAŁA PRZYSTAŃ” –  istnieje od ponad 20 lat. Zrzesza ponad stu członków. Życie klubowe toczy się wokół spotkań towarzyskich w formie zabaw i wyjazdów integracyjnych. Przewodniczącym klubu jest Edward Miałkowski.

Opiekun – Magdalena Zawadzka


WĘGROWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUod 2005 roku ta sekcja funkcjonuje w WOK-u  jako forma rozwoju, edukacji i integracji mieszkańców miasta i okolic. Program nie jest związany jedynie z edukacją, ale również z turystyką, wspólnym spędzaniem czasu, spotkaniami i wykładami ludzi ze świata kultury, muzyki, literatury, psychologii, medycyny.

Koordynator – Barbara Kąkol


SZACHY – sekcja szachów w Węgrowskim Ośrodku Kultury działa w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży. Zajęcia odbywają się w piątki od godz.17.00. Prezesem stowarzyszenia jest Pan Wiesław Krzanowski. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604214331

Instruktor – Wiesław Krzanowski

Wszelkich informacji dotyczących zajęć i naboru do poszczególnych sekcji można uzyskać w sekretariacie WOK-u osobiście lub telefonicznie – 25 792 00 59.